Giải pháp hội nghị truyền hình

Ưu và nhược điểm của hệ thống 

Ưu điểm

Nhược điểm

Các thiết bị tích hợp hệ thống

Giải pháp hội nghị truyền hình Hội nghị truyền hình trực tuyến là việc thực hiện truyền tải âm thanh và hình ảnh giữa 2 hoặc nhiều điểm kết nối thông qua đường mạng internet để truyền tải dữ liệu đến phòng họp. Cuộc họp trực tuyến diễn ra giữa 2 văn phòng khác nhau gọi […]